• alt="" data-bgposition="center center" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat" class="rev-slidebg">
  VELKOMMEN TIL
  OLANDSKAK
  Historien fortalt om de gamle mestre!
  Se mere
 • alt="" data-bgposition="center center" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat" class="rev-slidebg">
  Lær åbningsteori, midtspil og slutspil i
  SKAKSPILLET!!!
  Gennemspil det hele online!
 • alt="" data-bgposition="center center" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat" class="rev-slidebg">
  Gamle turneringer og matcher med de
  GAMLE MESTRE!!!
  Dem der var med til at skabe skakspillet!

Slutspillet i Skak

Tårnslutspillet


Det kan med andre ord være meget godt at ordne stoffet efter visse teorier; men til syvende og sidst dikteres inddelingen af praksis. Det gælder derfor, ud af kendetegnenes mangfoldighed, at vælge netop de, der har størst praktisk betydning.

 • Tårn mod bonde:
 • Tårn og bonde mod tårn:
 • Tårn mod forbunde bønder:
 • Tårn og to bønder mod tårn:

Slutspillet i skak - tårnslutspil

Inddelingen af Tårnslutspillet

Nedenstående viser hvordan vi har valgt, at opdele afsnittene omkring Tårnslutspillet i skak.

Eksempler med Tårnslutspillet


Statiske kendetegn: Kampen om de åbne linier. Kampen om åbne linjer for løbere og tårne begynder allerede i første træk. I åbningen drejer det sig først og fremmest om at udvikle de lette officerer. Som regel er det ikke vanskeligt at skaffe løberne åbne diagonaler, og hvad springerne angår findes problemet slet ikke, da de som bekendt ikke har brug for åbne linjer.

Dynamiske kendetegn: Kunsten at kunne lavere. Det emne, vi nu skal behandle, laveringen, synes umiddelbart at være mindre populært, og der er mange, som synes, at det rent ud sagt er kedeligt. Trods alt er laveringen imidlertid noget overmåde vigtigt, og emnet berører faktisk de dybeste hemmeligheder i skakspillet.

Subjektive kendetegn: Skakspillernes skødesynder. Det at overvurdere ens chancer er til en vis grad et såre hyppigt forekommende fænomen. Naturligvis sker det oftest hos uerfarne spillere, men selv de største mestre kan ikke melde hus forbi. Vi vil kigge på nogle af de mest kendte af slagsen.

Dynamiske kendetegn: Initiativ. Gang på gang stilles skakspilleren i en givet stilling overfor valget mellem selv at bytte af eller lade modstanderen bytte af, og det behøver ikke alene at gælde bønder, men også officerer.

Her skal indtastes afsluttende bemærkninger, samt links til andre slutspilsemner....