• alt="" data-bgposition="center center" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat" class="rev-slidebg">
  VELKOMMEN TIL
  OLANDSKAK
  Historien fortalt om de gamle mestre!
  Se mere
 • alt="" data-bgposition="center center" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat" class="rev-slidebg">
  Lær åbningsteori, midtspil og slutspil i
  SKAKSPILLET!!!
  Gennemspil det hele online!
 • alt="" data-bgposition="center center" data-bgfit="cover" data-bgrepeat="no-repeat" class="rev-slidebg">
  Gamle turneringer og matcher med de
  GAMLE MESTRE!!!
  Dem der var med til at skabe skakspillet!

Lær skakspillet

Det er kendt, at skakspillet er meget gammelt; hvor gammelt ved ingen. Man er tilbøjlig til at mene ca. 1500 år, men der kan glimrende være en fejlmargin på flere hundrede år. Spillereglerne er i tidens løb undergået en forandring. Det spil, vi spiller i dag, datere man fra tiden omkring 1475 og frem til ca. 1490, i hvilket tidsrum de nugældende regler blev skabt af europædiske spillere på “ruinerne” af det gamle arabiske og det middelalderlige europæiske skak.

Før den tid var skakspillet en lidt kedsommelig sag. Mulighederne var stærkt begrænsede, og en kendelig stagnation i det man kalder “praktisk spil” var en kendsgerning. Formentlig i Spanien foretog man de ændringer i reglerne, der førte frem til det moderne skakspil. Denne pludselighed hvormed dette skete, tyder på at en enkelt mand står bag, men der kendes ingen bestemt person som nyskaberen. I løbet af ganske få år trængte det nye spil frem overalt og fortrængte ganske det gamle middelalder-skak. Forandringen var så voldsom, at man i dag efter omtrent 500 års intens dyrkelse endnu ikke er trængt til bunds i problemerne, og man når formentlig heller aldrig så vidt.


Åbningsteorien i skak

En åbning i et spil skak er en bestemt rækkefølge af de første træk i spillet, hvor brikkerne bringes i spil fra deres udgangsposition. De første træk kaldes åbningstræk eller åbningsspillet. I tidens løb har en omfattende mængde forskellige åbninger vist deres...

Læs mere

Midtspillet i skak

Inddeling af midtspillet kan gribes an på forskellig vis. Det mest nærliggende standpunkt er, at gå ud fra stillingens ejendommeligheder f.eks. der for hånden værende materiale, karakteristiske bondeformationer o.s.v. Man går altså ud fra den øjeblikkelige stilling...

Læs mere

Slutspillet i skak

I almindelighed anses tårnslutspillet for den vigtigste del af slutspillet. Dette standpunkt er i mange henseender rigtigt. Op mod halvdelen af alle slutspil er tårnslutspil. Det kan derfor fastslås, at et indgående kendskab til denne form for slutspil er...

Læs mere

Gamle Partier

Nedenstående diagramstillinger stammer fra gamle partier, hvor nogle af de gamle mestre har deltaget...


Gamle WM partier

Nedenstående diagramstillinger, er alle fra gamle WM matcher, hvor nogle af de gamle mestre har deltaget...